Prwi poSst..


Lyudii,to sam wam ya na swiCci=)Ubiyam se od piSsanya na keyboaRdu..khmm..Ewo wam nekoLiko pRawiLa zLatne mehanike owog bLoga:
Tam tam taRa Ram..
1.Owdye nikad neCche biti dosadno
2.Ne postawlyay doSsadna i gLupa pitanya
3.Owdye ches naCchi zanimlyiwoSsti,humoRa i sL.
4.U boxu cheSs mochi da nadyes odgowoRe na kommentaRe..
UPOZORENYE!
ObaweZzno se registRuj na sminxxs stR: http://www.dernek.ba  Do syedecih pRawila,
PAPA!!

minchy3

2 komentara

Komentariši